Bewindvoering aanvragen

Wil je bewindvoering aanvragen of ben je geïnteresseerd in een van onze andere diensten, bel dan met een van onze bewindvoerders. Tijdens het gesprek bepalen we wat we voor je kunnen betekenen aan de hand van jouw situatie.

Beschermingsbewind of inkomensbeheer

Overweeg je beschermingsbewind of inkomensbeheer maak dan een afspraak met een van onze bewindvoerders. Zij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek om nader kennis te maken en meer te vertellen over bewind en/of inkomensbeheer.

Kennismakingsgesprek

Allereerst maak je kennis met elkaar. Als de kennismaking jullie beiden een goed gevoel geeft, kan alvast gekeken worden naar jouw financiële situatie. Jullie bespreken de huidige situatie en de gewenste situatie. Je krijgt uitleg over beschermingsbewind of inkomensbeheer. Als alles duidelijk is en jullie besluiten verder te gaan, dan maken jullie een afspraak voor het intakegesprek.

Voorbereiding van de intake

Ter voorbereiding van het intakegesprek stuurt de bewindvoerder jou een e-mail voor Mijntake.nl. Daar kun je op een makkelijke manier de informatie verzamelen die voor het bewind nodig is. Hier vind je een korte uitleg daarvan.  Nadat de bewindvoerder de informatie heeft ontvangen, zet hij alles op een rij om dat met jou te bespreken tijdens het intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens de intake bekijken jullie jouw situatie en maken een plan van aanpak als er schulden zijn. Daarna bespreken jullie het vervolg van de procedure en vullen de stukken in die daarbij nodig zijn. De bewindvoerder neemt de getekende stukken mee. Jij krijgt van de getekende stukken een kopie.

Inkomensbeheer

Als je hebt gekozen voor inkomensbeheer en de stukken daarvoor zijn getekend, dan begint de bewindvoerder meteen met zijn of haar werkzaamheden.

Beschermingsbewind

Als is gekozen voor beschermingsbewind, wordt na het intakegesprek het verzoekschrift tot beschermingsbewind ingevuld. Op dit formulier geven betrokkenen aan waarom bewind noodzakelijk is. De bewindvoerder stuurt het verzoekschrift naar de kantonrechter, met daarbij de ondersteunende verklaringen.

Er volgt dan een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de zitting worden belanghebbenden gehoord. Daarna doet de rechter uitspraak. Per datum van de uitspraak mag de bewindvoerder met zijn werkzaamheden beginnen. Hij of zij neemt dan weer contact met je op om nogmaals de gevolgen van het bewind te bespreken.