Bewindvoerder
worden

Wil je ondernemen met maatschappelijke relevantie?

 • Sta je stevig in je schoenen?
 • Schep je graag orde in de chaos?
 • Hou je van administratief werk?
 • Kan je met allerlei soorten mensen overweg?
 • Wil je je inzetten voor sociaal zwakkeren?
 • Heb je een passende vooropleiding afgerond?

Word dan bewindvoerder bij Rappórt.

Als franchisenemer sta je er bij ons nooit meer alleen voor. Je begint met een jaar lang coaching on the job!

Beschermingsbewind is een vak en dat leer je in de praktijk. Vraag het maar aan iedereen met ervaring. Daarom krijg je bij ons als startende bewindvoerder – franchisenemer een jaar lang optimale begeleiding. Je krijgt twee dagen per week coaching op een regiokantoor van Rappórt. We zorgen dat je benoembaar gesteld wordt en leren je de kneepjes van het vak. Je profiteert blijvend van een bestaand netwerk.

In de buurt wonen van een regiokantoor is handig, maar dat is geen vereiste! Mits je bereid bent om het eerste jaar daar twee dagen per week mee te draaien. Want we willen wel dat je het vak goed leert. Afstemmen van werkplek en agenda, gaat in goed onderling overleg.

Beschermingsbewind wordt ook wel civiel bewind of gewoon bewind genoemd. De wettelijke basis is te vinden in het burgerlijk wetboek. Zoals de term al doet vermoeden is het een beschermingsmaatregel. Niet te verwarren met het veel voorkomende bewind in het kader van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Deze regeling gaat puur over de wettelijke schuldsanering en is te vinden in de faillissementswet.

De beschermingsbewindvoerder neemt de vermogensrechtelijke belangen waar van degene die daar zelf niet toe in staat is. Hij of zij is wettelijk vertegenwoordiger en zorgt voor alle geldzaken.

Om je een beeld te geven van de bezigheden van een bewindvoerder vind je hieronder een opsomming van een aantal veel voorkomende werkzaamheden die behoren tot de normale werkzaamheden van een bewindvoerder:

Het aanvragen van het bewind – Inkomensreparatie – Het regelen van de persoonlijke financiële huishouding – Het doorbetalen van vaste lasten – Het onderhouden van contacten met instanties, zoals de woningbouwvereniging, de zorgverzekeraar en uitkeringsinstanties – Het aanvragen van bijstand, uitkeringen, huur- en zorgtoeslag – Aanvragen van bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen – Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1 – Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast – Telefonisch spreekuurcontact – Het aanmelden bij de schuldhulpverlening – Het bijwonen van een WSNP zitting – Het jaarlijks afleggen van rekeningen en verantwoording bij de kantonrechter.

Als je meer wilt weten over beschermingsbewind, dan zijn hier nog twee handige links:

Rechtspraak.nl en Rijksoverheid.nl

Jouw profiel

Als bewindvoerder / inkomensbeheerder zorg je voor de financiële belangen van mensen die dat zelf niet voldoende kunnen. Hierbij krijg je te maken met allerlei soorten mensen die verkeren in vaak gecompliceerde problematische situaties. Je moet dan het hoofd koel houden en de regie in handen nemen. Zorgen dat je orde in de chaos schept om daarna de zaken onder controle te houden.

Je doet dus uitdagend en verantwoordelijk werk. Je kunt veel leren in de praktijk, maar je hebt wel een aantal basiseigenschappen nodig om te kunnen beginnen. Rappórt stelt dan ook hoge eisen aan haar bewindvoerders. Hier volgt een opsomming van een aantal persoonlijkheidskenmerken en competenties die een beschermingsbewindvoerder in huis heeft:

 1. Praktisch, creatief, flexibel, oplossingsgericht en pro actief
 2. Gestructureerd, georganiseerd en accuraat
 3. Stressbestendig
 4. Assertief, grenzen kunnen stellen
 5. Empathisch vermogen
 6. Communicatief vaardig
 7. Betrokken, commitment
 8. Analytisch vermogen
 9. Financieel inzicht
 10. Verwachtingen managen
 11. Afgeronde relevante HBO opleiding (of hoger)
 12. Gewend om met geautomatiseerde systemen te werken

Online assessment

Een persoonlijkheidstest is onderdeel van onze selectieprocedure. Eventueel wordt deze aangevuld met een test op numeriek en verbaal analytisch vermogen, afhankelijk van de genoten vooropleiding en de werkervaring. Na afloop van de test krijg je een volledige rapportage. Je moet het zien als een advies, waarin wordt omschreven in hoeverre jouw persoonlijke profiel overeenkomt met het profiel van een bewindvoerder. Je krijgt daarbij een uitgebreide uitleg.

Wil je de assessment eerst doen of meer informatie, neem dan contact op met een van onze regiocoaches. Contactgegevens staan op deze pagina.

Formele eisen

Sinds 2014 gelden er kwaliteitseisen die in wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele, Bewind en Mentorschap toetst of je aan deze eisen voldoet. Op de website van rechtspraak.nl vind je meer informatie, waaronder een checklist toelating die je kunt gebruiken. Als franchisenemer van Rappórt word je zoveel mogelijk ondersteund bij de aanmelding bij het Kwaliteitsbureau. Je moet in ieder geval in het bezit zijn van een HBO diploma of hoger, dat is namelijk een wettelijke eis. Je kunt hier het LKB laten toetsen of jouw vooropleiding volstaat.

Sterk netwerk

Rappórt is een netwerkorganisatie van bewindvoerders. Bij ons werk je als zelfstandig ondernemer en word je ondersteund met alle faciliteiten die je voor je werk nodig hebt. Je profiteert van de contacten, kennis en ervaring van de andere bewindvoerders uit ons netwerk. Je staat er bij Rappórt nooit alleen voor.

Coaching en permanente educatie

Je volgt een basisopleiding tot bewindvoerder, die je klaarstoomt voor de praktijk. Na je start krijg je het eerste jaar nog twee dagen per week goede begeleiding op een van onze regiokantoren. Daarnaast doe je nog minimaal twee maal per jaar een nascholing voor meer verdieping op bepaalde vakgebieden.

Handboek

Je krijgt toegang tot ons uitgebreide, online en altijd up to date handboek in Scienta. Hierin zijn uitgewerkt alle binnen de bewindvoerderspraktijk voorkomende procedures, protocollen en checklists.

Digitale dossiers en waarneming

Je maakt gebruik van een speciaal voor jou ingericht en compleet uitgerust automatiseringssysteem om alle dossiers te beheren. Het bevat alle gereedschappen voor de bewindvoerder. Dit goed beveiligde webbased systeem kun je overal raadplegen. Dat geldt ook voor jouw cliënt. Bovendien kan een collega bewindvoerder jou waarnemen tijdens afwezigheid.

Zelfstandig ondernemer

Als zelfstandig ondernemer ben je eigen baas en kun je voor een groot deel zelf je werktijden bepalen. Je kan werken vanuit huis, het werk met je partner doen of personeel aannemen. Kortom, je kunt werk en privé combineren zoals jij dat wilt.

  1. Je voldoet aan de wettelijke voorwaarden om bewindvoerder te worden, zie checklist toelating.
  2. Jouw profiel komt overeen met die van een beschermingsbewindvoerder. Je hebt het ons assessment gedaan.
  3. Je past bij Rappórt.
  4. Je hebt voldoende eigen vermogen om de noodzakelijke investeringen te doen.

  Zin om franchisenemer te worden?

  Neem dan contact op met een van de regiokantoren die op deze pagina staan vermeld. 

   

Voorafgaand aan de procedure:

Laat jouw vooropleiding toetsen door het Landelijk Kwaliteitsbureau met behulp van dit formulier.

Stap 1. Mail ons je cv en motivatie

Heb je zin om je bij ons aan te sluiten? Mail dan je cv en motivatie naar een van onze regiocoaches. We maken daarna een belafspraak.

Stap 2. Uitwisselen van informatie

We bellen en maken telefonisch kennis met elkaar. We praten o.a. over:

 • jouw achtergrond en beweegredenen om bewindvoerder te worden;
 • de wettelijke eisen voor professionele bewindvoerders (zie checklist toelating);
 • en natuurlijk over Rappórt en beschermingsbewind.

Bij wederzijdse interesse sturen we ons informatiepakket. Jij bestudeert deze stukken met voorwaarden van de franchiseneming en de informatie over beschermingsbewind.

Stap 3. Persoonlijk vervolggesprek met regiocoach

Sta je na het lezen van alle bescheiden nog altijd positief tegenover een samenwerking, dan maken we een afspraak om hierover verder te praten.

In het vervolggesprek zoomen we verder in op jouw kwaliteiten en wensen en kijken we samen of er een match is met de cultuur van Rappórt en onze doelstellingen.

Stap 4 persoonlijk gesprek met de directeur van Rappórt

Na een positieve uitkomst volgt nog een kennismaking met Anco Galesloot, directeur en initiatiefnemer van Rappórt.

Stap 5 persoonlijkheidstest

Staan alle lichten daarna nog op groen, dan doe je het door ons ontwikkelde assessment.

Stap 6 Het contract

Bij een positieve uitslag krijg je het contract én de tijd om dit goed door te nemen.

Stap 7 Het vestigingsplaatsonderzoek

Vervolgens doe je met ondersteuning vanuit Rappórt een zogenaamd vestigingsplaatsonderzoek om te zien of er in jouw regio genoeg behoefte is aan een bewindvoerder. De uitkomsten verwerk je in een businessplan.

Stap 8. Franchisecontract

Je oordeelt positief over de uitkomst van het vestigingsplaatsonderzoek en presenteert ons je businessplan. We bespreken dit uitgebreid met elkaar. Zijn we allebei overtuigd van het welslagen van jouw onderneming, dan tekenen we de franchiseovereenkomst.

Stap 9. Opleiding tot bewindvoerder

Je volgt de basisopleiding tot bewindvoerder bij één van de door ons aanbevolen opleiders. Dit is de start van het opleidingstraject dat wordt gevolgd door een jaar coaching op het regiokantoor.

Stap 10. Installeren als bewindvoerder

Je schrijft je in bij de Kamer van Koophandel, je opent een zakelijke bankrekening en een postbus. Je ondergaat een wettelijk verplichte audit via onze accountant en laat jezelf benoembaar stellen bij de Kantonrechter. Van Rappórt krijg je drukwerk, een webpagina, een account in ons online beheersysteem, toegang tot ons eigen communicatieplatform, ons online handboek, een emailaccount, een AFM vergunning.

Stap 11. Start onderneming gecombineerd met een jaar coaching op een regiokantoor

Je bent goed voorbereid en alles staat klaar voor de start. Je gaat aan de slag als Rappórt bewindvoerder! Het eerste jaar loop je mee op een van onze regiokantoren. Je aanmeldingen bespreek je samen met een ervaren bewindvoerder. Hij of zij ondersteunt je waar nodig. Je implementeert onze kwaliteitseisen in je werkwijze.