Open
Helder
Betrokken.

Onze kernwaarden

Open, helder en betrokken

Onze bewindvoerders streven naar rappórt (spreek uit als rapoor), een sfeer van gelijkwaardigheid, vertrouwen en betrokkenheid. Onze communicatie is open en helder, vandaar onze slogan: Open, helder en betrokken.

Kenmerkend voor onze organisatie

 • Rappórt is een franchiseformule.
  Al onze bewindvoerders werken volledig zelfstandig.
 • Samen vormen zij een sterk netwerk.
  Zij werken vaak samen op een van onze regiokantoren.
 • We delen kennis en informatie en houden elkaar scherp.
  Een paar keer per jaar hebben we gezamenlijke scholingsdagen.
 • We hebben een transparante manier van werken.
  Elke klant kan inzage krijgen in zijn dossier en financiële gegevens.

Kwaliteitswaarborgen

We werken voor kwetsbare mensen. Zij zijn voor hun geldzaken volledig van ons afhankelijk. Rappórt neemt deze verantwoordelijke taak uiterst serieus. We doen er alles aan om kwaliteit te bieden en te bewaken, waaronder:

 1. Jaarlijks wordt de organisatie en het werk van onze bewindvoerders gecontroleerd door een register accountant.
 2. Daarnaast legt de bewindvoerder elk jaar, over elke cliënt rekening & verantwoording af aan de kantonrechter.
 3. Alle bewindvoerders beschikken over een WFT vergunning en werken conform de eisen uit de Wet Financieel Toezicht.

Privacy

Alle klantgegevens worden opgenomen in een goed beveiligde omgeving. Al onze bewindvoerders werken geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. Alleen de bewindvoerder heeft toegang tot de gegevens van de cliënt. Gegevens worden alleen na toestemming van cliënt verstrekt aan derden en alleen voor zover zijn belang daarmee is gediend. Lees meer over ons privacy beleid in onze privacy verklaring.