Downloads

Bestanden

Op deze pagina vind je documenten die van nut kunnen zijn bij de verschillende diensten die we aanbieden. Voor de meeste diensten vragen we veel informatie. Wees verstandig, voorkom tijdverspilling en frustraties, doe zoveel mogelijk in overleg met een van onze bewindvoerders.

Ten behoeve van de intake

MIJNINTAKE = SNEL, VEILIG en EENVOUDIG

Intakeformulier Rappórt

Checklist bij intakeformulier

Schuldenoverzicht

Tarieven beschermingsbewind 2022

Tarieven inkomensbeheer Rappórt 2022

Afspraken tussen cliënt en bewindvoerder

Extra stukken voor aanvraag beschermingsbewind

Verzoekschrift beschermingsbewind

Akkoordverklaring

Algemene informatie

Algemene informatie over Rappórt

Algemene voorwaarden Rappórt

Privacy beleid Rappórt

Informatiefolder Bewind, curatele en mentorschap

Klachtenreglement Rappórt

Schema klachtenprocedure Rappórt