Downloads

Bestanden

Op deze pagina vind je documenten die van nut kunnen zijn bij de verschillende diensten die we aanbieden. Voor de meeste diensten vragen we veel informatie. Wees verstandig, voorkom tijdverspilling en frustraties, doe zoveel mogelijk in overleg met een van onze bewindvoerders.

Ten behoeve van de intake

Intakeformulier Rappórt
Checklist bij intakeformulier
Schuldenoverzicht
Tarieven en diensten Rappórt 2019
Afspraken tussen cliënt en bewindvoerder

Extra stukken voor aanvraag beschermingsbewind

Verzoekschrift beschermingsbewind
Akkoordverklaring

Algemene informatie

Algemene informatie over Rappórt
Algemene voorwaarden Rappórt
Privacy beleid Rappórt
Informatiefolder Bewind, curatele en mentorschap
Klachtenreglement Rappórt
Schema klachtenprocedure Rappórt